Scheidsgerecht bouwkundig inspecteurs

Stichting Nederlangsregister Bouwkundig Inspecteurs toetst kwaliteit, kennis en kunde. Als er geschillen ontstaan wil het bestuur dat partijen snel en onafhankelijk worden geholpen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen worden gesschillen beslecht middels het scheidsgerecht. Geen elle lange procedures maar snelrecht middels een bindende uitspraak door een of meerdere arbiters.

Heeft u een klacht en/of geschil met een Register Bouwkundig Inspecteur of het NRBI dan kunt u kiezen voor snelrecht via het scheidsgerecht.

Het inzetten van het onafhankelijk scheidgerecht kent een protocol. Dit protocol is van toepassing voor de dient door alle partijen eiser en ontvanger gevolgd worden.  

Protocol scheidsgerecht
Het protocol scheidsgerecht is ervoor om transparantie en onafhankelijkheid te waarborgen. de klachten procedure wordt ingezet zodra aan dit protocol is voldaan.

 

 

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel transparantie en keuzevrijheid en waarborgt processen zo ook binnen het scheidsgerecht. Elke arbiter is neutraal en onafhankelijk van de partijen en behandelt hen op voet van gelijkheid. De administrateur wijst een of meerdere arbiters aan die geen binding hebben met het NRBI noch leden. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de onafhankelijkheid bij geschillen.

Zoek Rbi-er Leden