Voordelen scheidsgerecht bouwinspecties

De expertise wereld is ons kent ons. De wereld is in Nederland is klein. Derhalve heeft het bestuur van het NRBI besloten dit te waarborgen door samenwerking met arbiters uit Belgie en Nederland. Dit zijn juridisch experts op het vakgebied (ge)bouwinspecties en het recht. Zo waarborgen we kwaliteit, kennis, kunde en onafhankelijke klachten afhandeling in het belang van alle betrokken partijen.

 

  1. Online scheidsgerecht bespaard u de gang naar een rechtbank, kosten en veel tijd.

  2. Klachten zijn vervelend voor beide partijen. Partijen willen snel weten waar ze aan toe zijn. Scheidsgerecht is snelrecht. Partijen weten snel waar ze aan toe zijn.

  3. Onafhankelijkheid: Het scheidsgerecht kent geen binding met branche organisaties, leveranciers of Rbi-ers.

  4. Een Arbiter en/of arbitragecommissie zijn niet verbonden aan het NRBI. Het bestuur nog een Register bouwkundig Inspecteurs en/of andere branche organisaties of belanghebbende nemen geen zitting als arbiter of in een arbitrage commissie.

  5. Hoor en wederhoor: Afhankelijk van de grote van de klacht wordt er een online zitting opgestart. Partijen kunnen in het kader van hoor en wederhoor hun visie geven op de klacht.

  6. Snelrecht. De regulieren weg is een lange weg. Middels scheidsgerecht komt u snel tot een zitting en bindende uitspraak

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel transparantie en keuzevrijheid en waarborgt processen zo ook binnen het scheidsgerecht. Elke arbiter is neutraal en onafhankelijk van de partijen en behandelt hen op voet van gelijkheid. De administrateur wijst een of meerdere arbiters aan die geen binding hebben met het NRBI noch leden. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de onafhankelijkheid bij geschillen.

Zoek Rbi-er Leden