Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) is per 1 mei 2016 in werking getreden en regelt het vervallen van de Verklaring Arbeidsrelatie (hierna: VAR).

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA is er om jou als Register bouwkundig Inspecteur (zzp’er) en je opdrachtgever duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die jullie aangaan.

De wet DBA heeft helaas niet de duidelijkheid gebracht die er van verwacht werd. De wet is en blijft van kracht, maar wordt tot 1 januari 2020 niet gehandhaafd, tenzij de opdrachtgever kwaadwillend is. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving.

De wet DBA wordt uiteindelijk vervangen. Er komt meer zekerheid. De nieuwe wet moet enerzijds de inhuurder van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Anderzijds moet de wet schijnzelfstandigheid voorkomen. De hoogte van het uurtarief voor een bouwkundige dienst is hiervoor mede bepalend. 

Goedkope bouwkundige inspecteurs

Voor bouwkundig inspecteurs (zzp'ers)  wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (tijdsbesteding) of meerdere overeenkomsten vanuit een of meerdere intermediairs. 

Stichting Nederlands register Bouwkundig Inspecteurs wil ook hier het kaf van het koren scheiden door Keuze vrijheid en transparantie. De wet van vraag en aanbod door de grote concurrentie online zorgt ervoor dat Kwaliteit, kennis en kunde niet gewaarborgd kan worden bij bouwkundige inspecties.

Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het NRBI en transparantie en keuzevrijheid met duidelijke expertise kaders toe te passen kan men ook beter kwaliteit, kennis en kunde op persoonsniveau waarborgen. Zo weet de aanvrager dat de kosten voor een bouwkundige inspectie marktconform is en dat de dienst binnen de verwachte kaders van de wet DBA tegen een verantwoorde minimum (uur) tarrief wordt uitgevoerd.

Gezagsverhouding

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs heeft als doel haar ingeschrevenen (leden) vindbaar en boekbaar te maken. Middels de online tool (lextool) kunnen we Register bouwkundig Inspecteurs voor diverse kanalen vindbaar maken. Register bouwkundig Inspecteurs kunnen aantonen dat zij werken voor meerdere opdrachtgevers. Intermediaire kanalen kunnen aantonen dat zij niet vanuit een gezagsverhouding (machtsverhouding) Register bouwkundig Inspecteurs inzetten. Zo waarborgen we de onafhankelijkheid bij het kiezen van een Register Bouwkundig Inspecteur.

Het ontbreken van een gezagsverhouding of machtsverhouding is belangrijk voor de zelfstandige bouwkundig inspecteur cq ondernemer en intermediair. Onafhankelijkheid door keuzevrijheid en transparantie wordt zo gewaarborgd voor alle ketenpartners.

 

 

 

 

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden