Bouwgeschil met aannemer

Bouw klachten, verbouw klachten zoals slecht uitgevoerde werkzaamheden door een aannemer veroorzaken bouwgeschillen tussen een aannemer en opdrachtgever?
Een bouwgeschil met een aannemer is een situatie waarin twee of meerdere partijen (onderaannemers) binnen het bouwkolom of bouwketen bouwmethodoeken (bouwmethodes) hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.

Een bouwgeschil met een aannemer is vaak een onopgeloste tegenstrijdigheid tussen de zakelijk partij (aannemerBouwgeschil met aannemer en haar onderaannemers) en afnemer (opdrachtgever). Bouwgeschil met een aannemer mond vaak uit in een ruzie met een aannemer en heeft vaak verstrekkende geestelijke en financiele gevolgen, indien er niet juist gehandeld wordt bij een bouwgeschil met aannemer.

Een bouwgeschil met met een aannemer kan gaan om de inhoud van de kwestie of om de relatie tussen de betrokkenen partijen binnen de uitvoering. Elk van deze partijen voelen zich vak betrokken bij de oplossing van het bouwgeschil en zal in min of meerdere mate zich verantwoordelijkheid voelen voor de relatie met de andere partij(en). 

Een bouwgeschil met een aannemer komt meer en meer voor in Nederland. Het is dan ook zaak om bij een bouwgeschil met de aannemer tijdig in te grijpen en het bouwgeschil met de aannemer in kaart te laten brengen door een onafhankelijk erkend bouwkundig inspecteur. Door een onafhankelijk onderzoek op lokatie (gezamelijk) gebasseerd op feiten, bouwbesluit, normen en goed en deugdelijk werk wordt een bouwgeschil met een aannemer voor alle partijen vaak duidelijk. Met als resultaat begrip en bereidheid om het bouwgeschil met de aannemer of bouwgeschil met de opdrachtgever op te kunnen lossen.

Bouwgeschil met aannemer? Laat een erkend bouwkundig inspecteur het aannemers en bouwgeschil toetsen. Heeft u vragen over het bouwgeschil met de aannemer, of ben je aannemer en je hebt een bouwgeschil met je opdachtgever? Neem dan contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI). Of kijk binnen de expertise diensten, en zoek uw register bouwkundig inspecteur. klik hier.   

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden