Conflict meerwerk aannemer

Veel voorkomde meerwerk conflicten met aannemer zijn:

Wat is een meerwerk conflict met aannemer?

Bij meerwerk conflict ontstaat vaak door verkeerde communicatie of zelfs geen communicatie over het meerwerk. 

Conflict meerwerk aannemer

Bij Meerwerk gaat het om door de opdrachtgever gewenste ‘toevoegingen of veranderingen’ aan het overeengekomen werk. Ofwel werkzaamheden die niet zijn begroot en vermeld zijn in de aannemingsovereenkomst (offerte) Een meerwerk geschil met de aannemer gaat vaak over bouwkundige werkzaamheden, onderaanneming of bouwmaterialen die niet in de aannemingsovereenkomst of offerte zijn opgenomen, en waar niet duidelijk over is gecommuniceerd. 

De wettelijke regeling met betreft meerwerk houdt in dat de aannemer recht heeft op vergoeding van eventuele meerwerk kosten, wanneer de aannemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor het meerwerk. Een waarschuwing van het meerwerk is niet nodig wanneer de opdrachtgever had moeten (kunnen) begrijpen dat de extra wensen buiten de aanneemsom tot meerwerk zou leiden. Ofwel een prijsverhoging. Als u achteraf ruzie maakt over het meerwerk van de aannemer, dan dien je als opdrachtgever het tegendeel te bewijzen. 

Waarschuwingsplicht aannemer meerwerk 

Op grond van de wet zijn aannemers verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor meerwerk kosten (artikel 7:755 BW) tijdens verbouw of bouw projecten. Verzaakt de aannemer meerwerk te melden en vaak schriftelijk te onderbouwe. Doet de aannemer dat niet, dan heeft hij vaak geen recht op een meerwerk vergoeding van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Meerwerk conflicten met aannemer of opdrachtgever? Hoe los je dit op?

Een meerwerk conflict? Opdrachtgever betaald het meerwerk niet, geen meerwerk uitgevoerd maar toch inConflict met aannemer oplossen rekening gebracht of zelfs slecht uitgevoerd meerwerk.

Register bouwkundig inspecteurs komen vaak meerwerk geschillen tegen bij verbouwingen, renovaties en nieuwbouw. Om een meerwerk conflict op te lossen is vaak inzicht in de kwaliteit, hoogte en wijze van uitvoering van doorslag gevend. Door een onafhankelijk deskundige het meerwerk in kaart te laten brengen komt men vaak tot een (gezamelijke) oplossing. Meerwerk conflicten met aannemer of opdrachtgever oplossen kan alleen als personen met de juiste kennis en kunde dezelfde (bouw) taal spreken. Heeft u een meerwerk conflict als aannemer of opdrachtgever? Schakel dan een erkend register bouwkundig inspecteur in die het meerwerk, kwaliteit van het meerwerk in kaart brengt.

Heeft u vragen over een meerwerk conflict? Neem dan contact op met Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs

 

 

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden