Ruzie met aannemer

Bouwconflict met aannemer

Een ruzie met aannemer is een situatie waarin twee of meerdere partijen (onderaannemers) binnen de bouwketen, bouwkollom of bouwmethodieken hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in terecht of onterecht botsing komen.

Een ruzie met een aannemer is vaak een onopgeloste tegenstrijdigheid tussen zakelijke partijen en afnemer. Een ruzie over het annemingswerk treden vaak op tussen partijen door onbegrip, onkunde, of slechte communicatie. Een ruzie met een aannemer mond dan ook vaak uit in een langslepend bouwconflict, warbij partijen er samen niet meer uitkomen.  

Een ruzie met een aannemer kan gaan om de kwaliteit van de uitvoering, inhoud van de kwestie of om de relatie tussen deBouwconflict met aannemer betrokkenen partijen binnen een (ver) bouwproject. Elk van deze partijen voelen zich vaak betrokken bij de oplossing van de ruzie en zal in min of meerdere mate zich verantwoordelijkheid voelen voor de relatie met de andere partij(en). Vaak zijn beide partijen er dan ook bij gebaat om de ruzie onafhankelijk te laten beoordelen.

Een ruzie met een aannamer ofwel bouwconflict met een aannemer komt steeds vaker voor in Nederland. Het is dan ook zaak om bij een ruzie met een aannemer (bouwconflict) deze tijdig in kaart te laten brengen door een onafhankelijk erkend bouwkundig inspecteur.

Door een onafhankelijk onderzoek gebasseerd op feiten, bouwbesluit, normen en goed en deugdelijk werk, wordt een ruzie met een aannemer ofwel waar de ruzie om gaat voor alle betrokken partijen vaak duidelijk. En zal er naar elkaar toe meer begrip ontstaan en bereidheid zijn om de ruzie op te lossen.

Heeft u ruzie met uw aannemer? Laat een erkend bouwkundig inspecteur het werk onafhankelijk beoordelen en in kaart brengen. Heeft u vragen over uw ruzie met de aannemer en hoe u de ruzie met de aannemer kunt oplossen? Neem dan contact op met stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs. Of kijk binnen de expertise diensten, en zoek uw register bouwkundig inspecteur. klik hier.   

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden