Problemen met aannemer

Wat voor een soort problemen met een aannemer kun je hebben?

Ik heb problemen met met aannemer wat moet of kan ik doen, is vaak de vraag die we krijgen binnen stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs. Vaak is het antwoord. Laat de bouwproblemen met de aannemer niet escaleren. Grijp tijdig in. Hieronder tref je de meeest voorkomende problemen met de aannemer aan. 

 • Bouwtijd of verbouwtijd overschrijding;
 • Aannemer levert te laat op;
 • Aannemer levert slecht werk;
 • Aannemer levert slecht werk door gebruik van goedkopere materialen;
 • De werkzaamheden worden niet schoon achter gelaten
 • Onderaannemers van aannemer komen niet of te laat opdagen
 • Aannemer veroorzaakt schade;
 • Aannemer komt niet meer opdagen;
 • In gebreke stellen aannemer
 • De kosten zijn hoger dan vooraf afgesproken;
 • Ruzie met aannemer over meerwerk en minderwerk;
 • Geschil met aannemer;
 • Aannemer maakt fouten;

Bouwproblemen oplossen maar hoe?

Bouwproblemen met een aannemer komen bij nieuwbouw en verbouw steeds meer voor. De bouwproblemen met Problemen met aannemerde aannemer escaleert vaak onnodig door onjuiste verwachtingen, slechte comminicatie of slecht uitgevoerde werkzaamheden. Vaak lijkt het bouwprobleem met de aannemer niet zo groot. Maar zijn het opeenstapelingen van zaken die ervoor hebben gezorgd dat de bouwproblemen zorgen voor escalatie.

Bouwproblemen met een aannemer niet verder laten escaleren is verstandig voor alle betrokken partijen. Om de bouwproblemen op te lossen kun je de volgende stappen ondernemen.

 1. Heb je als consument of aannemer een rechtsbijstand verzekering? Meldt dan dat er bouwproblemen zijn en laat een dossiernummer aan maken.
 2. Overleg met de jurist of bouwrechtadvocaat wat te doen bij de bouwproblemen met de aannemer;
 3. Belangrijk is de juridische vraagstelling van de juris of bouwrechtadvocaat;
 4. Geen rechtsbijstand? Geen nood. Stel eerst een onafhankelijk onderzoek in i.o.m. de aannemer of niet?
 5. Zet een onafhankelijk bouwkundig onderzoek in met hoor en wederhoor, en breng uw bouwproblemen in kaart.
 6. Ga met elkaar aan tafel en bespreek de bouwproblemen. Indien nodig onder begeleiding van een Rbi bouwmediator.
 7. Komen partijen er dan niet uit dan kan een ingebreke stelling onderbouwd worden ingezet.

De rol van een erkend bouwkundig inspecteur/Rbi-mediator bij problemen met jouw aannemer

Vreemde ogen dwingen (af). Het is vaak verstandig bij problemen met een aannemer, een onafhankelijk erkendBouwmediator bouwkundig inspecteur in te schakelen die de problemen met de aannemer onafhankelijk in kaart brengt. Geen emotie maar een onderzoek gebasseerd op feiten.

Een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur is op persoonsniveau gecertificeerd en vervult een onafhankelijke rol bij problemen met een aannemer. De register bouwkundig inspecteur kan en mag geen partij kiezen bij een bouwkundig onderzoek of bouwmediation als bouwmediator

De erkend bouwkundige beoordeeld het geleverde werk objectief en onafhankelijk. Gebasseerd op feiten, bouwbesluit, goed en deugdelijk werk en contractafspraken. Doordat objectief in beeld te brengen middels een bouwkundige rapportage en beide partijen daarbij te betrekken, ontstaat er in 90% van de gavallen begrip voor ieders situatie. De bouwproblemen met de aannemer worden zo sneller opgelost.

Bouwproblemen met een aannemer escaleren vaak in ‘dure & lange’  juridische trajecten. Door tijdig een bouwkundig onderzoek of bouwmediation te starten vorkomen beide partijen vaak kosten, stress en en de gang naar de rechter. 

Heb je problemen met je aannemer bij een verbouw of nieuwbouw? Schakel dan een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur (Rbi) om de problemen met je aannemer in kaart te brengen en op te lossen. Heb je vragen over de bouwproblemen met je aannemer neem dan contact met ons op.  

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden