Bouwconflicten

Bouwconflicten ontstaat als binnen een bouwproces meerdere ketenpartners (onderaannemers) zijn betrokken. Bouwconflicten ontstaan vaak als gevolg van slechte contract afspraken, bouwgebreken of slechte communicatie tijdens een (ver) bouwproces. Er zijn bouwfouten gemaakt constructief  of op afwerkingsniveau. Bij bouwconflicten is vaak de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is, en wie daarmee aansprakelijk is voor het herstel. Bij bouwconflicten is vaak de regel wie eist die bewijst. Bouwconflicten dienen dan in kaart gebracht te worden.

Bouwconflicten oplossen

Bouwconflicten oplossen is vaak lastig en voor een opdrachtgever die niet deskundige is moeilijk. Om Bouwconflicten bouwconflicten op te kunnen lossen helpt het om de bouwconflicten in kaart te laten brengen door een zaakdeskundie. Zo kan men de bouwconflicten onderbouwd aantoonbaar, onderbouwd aantonen. Omdat vaak een onafhankelijk register bouwkundig inspecteurs bij het onderzoek als zaakdeskundie wordt ingezet worden bouwconflicten opgelost voordat de bouwconflicten ontaarde in lange juridische procedures.

Hoe ontstaan bouwconflicten?

  1. Communicatie;
  2. Verkeerde verwachtingen;
  3. Onjuiste voorstelling van zaken;
  4. Te hoge (onredelijke) verwachtingen;
  5. Onjuiste kennis en kunde van partijen;
  6. Emotie. Gelijk hebben of gelijk krijgen?
  7. Niet na komen van afspraken;
  8. Niet vastleggen van afspraken.

Soorten Bouwconflicten;

Ruzie met de aannemer;
Bouwconflict met aannemer;
Aannemer levert slecht werk;
Aannemer in gebreke stellen;
Conflict meerwerk aannemer;
Bouwgeschil aannemer;
Problemen met aannemer;
Geschillen bouw;
Geschillen verbouw;
Bouwproblemen met aannemer;
Verbouwproblemen met aannemer;

Register bouwkundig inspecteurs (Rbi) zijn op persoonsinveau gecertificeerd. Zij hebben de juiste kennis en kunde om bij bouwconflicten op te treden. Door kwaliteit, kennis en kunde in te schakelen kan men vaak eenvoudig bouwconflicten oplossen en een lange en dure (juridische) strijd voorkomen. Heeft u vragen over uw lopende bouwconflicten? Neem dan contact met ons op of kijk in het register.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden