Tucht via het scheidsgerecht

Stichting Nederlands register Bouwkundig Inspecteurs heeft als missie kwaliteit, kennis en kunde te waarborgen van Register Bouwkundig Inspecteurs. Maar ook wil het NRBI waarborgen dat van opdracht tot klachten en/of geschillen onafhankelijk is geregeld. Daarom heeft stichting NRBI voor het scheidsgerecht gekozen voor onafhankelijke juridische arbiters. Het scheidsgerecht verzorgd de geschillen beslechting en afhandeling van klachten voor het NRBI.

Tucht via het scheidsgerecht

Ook vaak arbitrage genoemd, is een geschillenbeslechtingsmethode waarbij partijen een geschil en/of klacht voor definitieve beslechting voorleggen aan één of meerdere onafhankelijke arbiters (Experts) die niet verbonden zijn met het bedrijf, stichting of Register Bouwkundig Inspecteur.

In plaats van aan de gewone hoven en rechtbanken en geschillen commissies wordt Scheidsgerech ingezet.

Arbitrage 

Het is in de bouwkundige inspectie wereld uniek dat de geschillen beslechting en klachten afhandeling verloopt via onafhankelijke Abitrage. D.w.z., dat Register Bouwkundig Inspecteurs (Rbi) en partijen zich conformeren aan de procedure bij het behandelen van geschillen en klachten na een uitgevoerde bouwkundige inspectie of expertise dienst.
D.w.z. dat van tevoren overeenkomen wordt dat eventuele toekomstige geschillen en klachten, die uit een overeenkomst ofwel uitgevoerde dienst voortvloeien, aan een of meerdere arbiters, meestal oneven in aantal, zullen worden voorgelegd. Deze arbiters komen tot een bindende uitspraak.


Onafhankelijkheid gewaarborgd

Waarom deze geschillenbeslechtingsmethode? De expertisewereld is klein ofwel ons kent ons. Geschillen commissies die in Nederland zijn opgericht worden vaak bemand met bepaalde experts van de bloedsgroep en/of branche organisaties. De onafhankelijkheid staat hier in het geding en betrokken partijen hebben vaak het gevoel dat ze niet worden gehoord. Door onafhankelijke arbiters (juridische experts) te betrekken die geen binding hebben, geen concurent en/of collega Rbi-er zijn, waarborgd dit de onafhankelijkheid voor alle betrokken partijen dat er een onafhankelijke geschillen beslechting plaats vindt.

Voordelen scheidsgerecht Bouwkundige Inspecties

  • Onafhankelijk en onpartijdig;
  • Geen binding met partijen;
  • Snelrecht;
  • Oplossingsgericht
  • Deskundig en efficiënt
  • Redelijke termijn;
  • Discrete afhandeling;
  • Bindende uitspraak;
  • Online procedure.

Tucht via scheidsgerecht bouwkundige inspecties

 

Terug naar overzicht

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden